Tarih Nedir ?

İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak açıklayan bilim dalına TARİH denir.

İnsan faaliyeti önce düşüncede berraklaşır, tasarı haline gelir; sonra uygulamaya konarak somut “olay” ve “olgu”lara dönüşür. Anlık, günlük, kısa süre içinde olanlar olay; zaman içinde uzun sürede yaşananlar ise olgudur. İşte bu olgu ve olaylara “gerçek tarih” ve “yaşanan tarih” denir.

_

Reklamlar